ІС-ПРО

Система ІС-ПРО підтримує стандарт MRP II - один з найпоширеніших методів управління виробництвом, який використовується у світовій практиці. Стандарт MRPII - це сукупність правил, моделей і процедур управління, що забезпечує поліпшення показників економічної діяльності підприємств, в яких інтегровані всі основні процеси - поставка, планування, виробництво, продаж, контроль за матеріальними і фінансовими ресурсами тощо.

Принципи, закладені в цей стандарт, дозволяють оптимізувати всі основні процеси, що відбуваються на підприємстві, за рахунок скорочення витрат і часу, який витрачається на виробництво продукції. Це сукупність правил, моделей і процедур управління, забезпечує поліпшення показників економічної діяльності підприємств.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

·      Ведення всіх ділянок бухгалтерського обліку

·      Підтримка необмеженої кількості планів рахунків

·      Мультивалютний облік

·      Синтетичний і аналітичний облік. Багаторівневий аналітичний облік по контрагентах, підрозділах, співробітниках, статтями витрат, номенклатурою запасів і послуг, договорами, довільна аналітика

·      Формування проводок за первинними документами з різними планами рахунків

·      Оперативний аналіз балансу, оборотів, об'єктів аналітичного обліку

·      Внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність.


ОБЛІК ДОГОВОРІВ

·      Ведення договорів довільної форми

·      Календарне планування операцій за договорами

·      Ведення довільної кількості специфікацій до договорів

·      Аналіз розрахунків за договорами в цілому і по кожній операції окремо

·      Кількісний та сумовий контроль розрахунків за договорами

·      Розрахунок штрафних санкцій

·      Підготовка рахунків і замовлень на підставі договорів

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

·      Підготовка банківських і касових документів

·      Ведення журналів виписок банку і касових книг

·      Формування авансових звітів і ведення журналу обліку розрахунків з підзвітними особами

·      Ведення картотеки депонентів

·      Облік виплат зарплати за платіжними відомостями

·      Імпорт-експорт даних через системи "Клієнт-Банк"

·      Рознесення платежів (надходжень) по рахунках і договорах

·      Формування звітності по залишках і руху грошових коштів

ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

·      Оперативний контроль взаєморозрахунків

·      Підготовка оборотних відомостей по обліку взаєморозрахунків, відомостей дебіторської та кредиторської заборгованості

·      Детальний аналіз взаєморозрахунків за документами

·      Аналіз товарообігу по платникам і одержувачам

·      Формування вимог на погашення дебіторської заборгованості

·      Проведення взаємозаліків

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

·      Облік запасів по партіях і довільних характеристиках (атрибутам)

·      Облік товарних запасів на основі технології штрихового кодування

·      Порційна і сортова моделі обліку товарів

·      Контроль термінів придатності і норм запасу

·      Облік споживчих характеристик товару (сорт, колір, розмір тощо)

·      Облік запасів, прийнятих і переданих на консигнацію і відповідальне зберігання

·      Облік давальницької сировини

·      Оцінка запасів за методами згідно з ПБО. Вибір методу запасів оцінки як в цілому для підприємства, так і для кожного місця зберігання

·      Облік запасів в альтернативних цінах в іноземній валюті

·      Інвентаризація та переоцінка запасів

·      Комплектація і разукомплектація товарів

·      Облік матеріалів і МБП

·      Калькуляція закупівельної собівартості з урахуванням різних витрат і мит

·      Звіти по надходженню, переміщення і вибуття запасів в різних аспектах

УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЕЮ І ПРОДАЖЕМ

·      Облік договорів з постачальниками і покупцями

·      Реєстрація і контроль виконання замовлень постачальникам і від покупців

·      Резервування запасів по замовленнях, рахунках і виписаним накладним

·      Ведення журналу замовлень клієнтів на готову продукцію

·      Контроль графіка відвантажень готової продукції

·      Підготовка та контроль відвантажувальних накладних

·      Налаштування довільних програм розрахунку даних відвантажувальних документів

·      Контроль термінів оплат і відвантажень

·      Підтримка необмеженого числа прейскурантів, в т.ч. персональних

·      Автоматичний розрахунок знижок/накидок

·      Облік якісних характеристик запасів

·      Облік оборотної тари

·      Облік рахунків до отримання та оплати

·      Облік розрахунків з постачальниками, покупцями, консигнатор, консигнант і давальцями

·      Облік повернень від покупців і повернень товару постачальникам

·      Прийом товару на консигнацію і відповідальне зберігання

·      Облік бартерних і митних операцій

·      Торгівля за передоплатою і в кредит

·      Аналіз продажів і закупівель в різних аспектах

ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА

·      Підтримка дворівневої структури виробничих підрозділів

·      Ведення операційно-трудових нормативів

·      Ведення конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати

·      Побудова схем застосування матеріалів (вузлів, деталей)

·      Ведення технологічних маршрутів виготовлення виробів

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

·      Розрахунок плану виробництва

·      Планування серійного і позамовного виробництва

·      Розрахунок потреби у виробничих потужностях

·      Розрахунок потреби в сировині та матеріалах

·      Розрахунок дефіциту матеріалів та формування замовлень постачальникам

·      Формування лімітно-забірних карт і контроль відпуску матеріалів по них

·      Розрахунок план-графіка виробництва та робочого розкладу

ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

·      Облік відпуску матеріалів у виробництво

·      Облік випуску готової продукції

·      Облік виробничого браку і відходів

·      Формування актів заміни матеріалів

·      Розрахунок звіту виробництва за обраний період

·      Розрахунок нормативної витрати матеріалів і формування актів списання

·      Інвентаризація незавершеного виробництва

·      Облік витрати матеріалів по об'єктах витрат

·      Облік якісних характеристик сировини і матеріалів

·      Формування документів поопераційного внутрішньоцехового обліку

КАЛЬКУЛЯЦІЯ витрат і собівартості

·      Оперативний розрахунок планової собівартості продукції

·      Калькуляція фактичних витрат і собівартості за видами продукції, групами продукції, виробничими замовленнями

·      Ведення відомостей довільних баз розподілу витрат

·      Підтримка відомостей калькуляції довільної форми

·      Налаштування довільної програми розрахунку витрат за статтями калькуляції

·      Ведення архіву відомостей калькуляції і значень баз розподілу витрат

УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ

·      Ведення картотеки автотранспорту

·      Прийом заявок на виконання автотранспортної роботи

·      Формування оперативного плану перевезень

·      Виписка подорожніх листів

·      Облік витрати ПММ

·      Облік роботи водіїв

·      Облік стану шин і акумуляторів

ОБЛІК КАДРІВ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

·      Ведення картотеки співробітників

·      Підготовка наказів по персоналу

·      Ведення штатного розкладу

·      Підтримка широкого спектру нарахувань і утримань із заробітної плати (в т.ч. індивідуальних і бригадних нарядів)

·      Розрахунок різних доплат, надбавок, преміальних виплат, матеріальної допомоги, дивідендів і т.д.

·      Підтримка подобового і підсумованого обліку робочого часу.

·      Розрахунок відпускних і виплат за лікарняними листками.

·      Формування платіжних відомостей і списків на перерахування. Зв'язок з підсистемою обліку грошових коштів.

·      Формування і розрахунок документів довільного виду.

·      Розрахунок податків та підготовка звітів для ДПА та Пенсійного фонду.

·      Формування форми 1 ДФ

·      Перерахунок прибуткового податку

·      Персоніфікація

ОБЛІК МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

·      Облік основних засобів, нематеріальних активів та МШП в експлуатації

·      Підтримка карток кількісного обліку, часткове переміщення і списання ОС

·      Розрахунок амортизації основних засобів за довільним методикам

·      Переоцінка та інвентаризація основних засобів

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

·      Структурний аналіз руху грошових коштів по статтях доходів/витрат

·      Формування платіжного календаря

·      Структурний аналіз закупівель і продажів

бюджетне планування й контроль

·      Формування довільних бюджетів та контроль їх виконання

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

·      Розрахунок податків по будь-яких алгоритмах

·      Автоматичне формування податкових накладних за документами відвантаження (оплати) і занесення записів до реєстрів продажів (покупок)

Облік валових доходів і валових витрат 

Останнє оновлення - версія 7.11.22  - посилання